DENGG Lisa
ESV Sanjindo
čas BRANKOVIĆ Barbara
Istarski borac Pula
Ippon 00:30