Be Judo Inclusive seminar v Podčetrtku
16.06.2023 Rok Rakun
V okviru projekta Erasmus+ Be-Judo-In je v Podčetrtku potekal dogodek na temo inkluzije v judu.


Zbrane je pozdravil in nagovoril generalni sekretar Evropske judo zveze Martin Poiger. Izrazil je zadovoljstvo nad izvedbo projekta in smerjo, v katero se razvija inkluzivni judo. Povedal je, da je zanj pomembno, da se vse ranljive skupine lahko vključijo v proces izobraževanja v judu. Izjemno vesel je bil, da je Judo zveza Slovenije tako aktivna na vseh področjih in da se vključuje v Evropsko judo zvezo z novimi idejami in projekti. Tekom seminarja se je aktivno vključeval v debato in podal še perspektivo Evropske judo zveze na določene aspekte predstavitev.

Pomen inkluzije v judu in kako se ta razvija znotraj Evropske judo zveze, je opisal takole: "Lahko rečem, da je to zelo pomembno področje za Evropsko judo zvezo, za našega predsednika dr. Laszla Totha in za ves izvršni odbor, saj gre za izboljševanje družbe. Seveda je za judo pomembno, da je olimpijski šport, da osvajamo olimpijske medalje in da je Evropa najmočnejša celina. Vendar menim, da moramo, če želimo kot šport še naprej rasti, poudariti naš pomen za družbo in delovati vključujoče. Prepričan sem, da gre EJU po pravi poti. Zato si želimo vložiti več truda v to področje in želimo poudariti pomembnost inkluzije v judu.

Podpredsednik za izobraževanje EJU Sergej Aschwanden s svojo ekipo vlaga veliko energije v to področje. Zdaj imamo dve srečanji hkrati, eno v Poreču in eno tukaj v Podčetrtku, kar že kaže na pomen tega področja. Prepričan sem, da bomo res naredili korak naprej, da bomo lahko združili prizadevanja, da bomo na primer uskladili pravila, izobraževalne vidike, raznoliko ponudbo, saj je judo preprosto najboljši šport. Mislim, da je to prava strateška pot za Evropsko judo zvezo. Trenutno si prizadevamo, da bi resnično zbrali najboljše prakse ne glede na to, na katerem področju naj gre za članstvo, licenciranje ali vrhunski šport. Po vsej Evropi je nakopičenega veliko znanja. Kot celinska zveza si zdaj prizadevamo, da bi te najboljše prakse zbrali in jih imeli na voljo za nadaljnjo implementacijo.

Tudi na področju vključevanja moramo prav tako najti ustrezne izraze. Ali je to prilagojeni judo ali se imenuje inkluzivni judo, judo za posebne potrebe, ni pomembno. Bistvo je, da obstaja veliko znanja, veliko izkušenj, desetletja izkušenj, in to vse zdaj poskušamo zbrati sistematično in ponuditi zvezam in klubom, da lahko oblikujejo nove skupine. S tem pa povečujemo pomen našega športa v družbi."

Predsednik Judo zveze Slovenije Lovrencij Galuf se je zahvalil vsem članicam projekta, ki so stopile skupaj in premaknile stvari na področju inkluzije v judu ne samo v Sloveniji, ampak v vseh članicah projekta.

V prvem delu je šest govorcev predstavilo akademske prispevke s področja inkluzije v judu. Drugi del konference je bil namenjen izmenjavi dobrih praks na področju aktualnih mednarodnih in nacionalnih projektov. Za zaključek je potekala še okrogla miza inkluzije v judu in zakaj je pomembno, da imamo enotno terminologijo na področju inkluzije v judu.

Iz Madžarske se je seminarja udeležil tudi dr. Gyorgy Jady, nekdanji športni direktor Specialne olimpijade Madžarske in povedal naslednje: "Glavni cilj madžarske specialne olimpijade je delati za ljudi z intelektualno oviranostjo, da bi jim zagotovili možnost podporne dejavnosti in možnost sodelovanja na tekmovanjih. In če vemo, da je šport za osebe z motnjami v duševnem razvoju pomemben tudi z družbenega, fizičnega in psihološkega vidika, moramo temu posvetiti posebno pozornost.

Pred dvajsetimi leti sem začel delati kot športni direktor. Družba takrat še ni bila tako odprta za vključevanje.

Mislim, da družba postaja vse bolj odprta in to je zelo pomembno. Sprejemamo različnost.

Ta projekt je zelo pomemben. Ko sem prvič slišal za inkluzivni judo, sem bil zelo zaskrbljen, zaradi možnih poškodb. Ko pa sem prvič videl judo v teh obliki, sem videl, da je to fantastično. Zelo pomembno je, da se informacije širijo po vsej Evropi, in ta projekt pri tem pomaga. Tu smo spoznali veliko dragocenih ljudi, ki lahko trenirajo naše športnike in predajajo svoje znanje naprej. Ta dogodek je zelo pomembno stičišče in upam, da bomo s to dejavnostjo nadaljevali v prihodnosti."


Glavni cilj projekta BE-JUDO-IN je prispevati k boljšemu razumevanju socialnega vključevanja v športu. Naše izhodišče je tam, kjer se odpirajo vrata športnih središč vsem športnikom, ne glede na njihove raznolike zmožnosti. Pri tem je pomembno, da v skupnosti vsi nekaj prispevamo. Judo klub, vidimo kot idealno okolje za socialno vključevanje v športu in prek športa.

Do partnerstva v projektu BE JUDO INCLUSIVE so nas vodile: dolgoletne izkušnje na področju inkluzivnega juda, pomanjkanje izobraževanja na tem področju in nezadostne možnosti za razvoj socialnega vključevanja v judo.

Projekt BE-JUDO-IN pomeni odziv na sodobne izzive socialnega vključevanja v športu in prek športa. Zavedamo se: pomanjkanja usposobljenih vaditeljev, manjka razumevanja novih vključujočih vsebin, prisotnosti predsodkov, neurejene sistemske podpore na lokalni ravni in nacionalni ravni.

Fotogalerija: https://www.judoslo.si/galleries/201

Foto: Rok Rakun/JZS