Belarus
# COUNTRY Age Weight
1 MINKOU Dzmitry SEN -66
2 SHOKA Vadzim SEN -73
3 VARAPAYEU Yahor SEN -90
4 SVIRYD Mikita SEN -100
5 MUKETE Daniel SEN -100
6 VAKHAVIAK Aliaksandr SEN +100
7 SKRYPNIK Darya SEN -52