# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 SMETOV Yeldos 1. SEN -60
2 SMAGULOV Zhansay 5. SEN -73
3 AMANGELDIYEVA Albina 7. SEN -78