Greece
# COUNTRY Age Weight
1 TSOUTLASVILI Michail SEN -73
2 DOUMAS STAVROS SEN -73
3 MILONELIS Athanasios SEN -81
4 TSELIDIS THEODOROS SEN -90
5 PAPANIKOLAOU Panagiotis SEN -100
6 TELTSIDOU Elisavet SEN -70