Macedonia
# COUNTRY Age Weight
1 SHERIFOVSKI Edi SEN -81
2 CHAKAROVSKI Andrej SEN -90