MUNKHBAT Urantsetseg


PAK Un A


FIGUEROA Julia


GILIAZOVA Sabina


17

MUNKHBAT Urantsetseg


18

GILIAZOVA Sabina


25

GILIAZOVA Sabina


LIU TING


COSTA Catarina


KANG SIN Young


CORCHER Sephora


19

LIU TING


20

KANG SIN Young


26

KANG SIN Young


NIKOLIĆ Milica


CHIBANA Gabriela


MINSKER Noa


GUAN huanmin


21

CHIBANA Gabriela


22

MINSKER Noa


27

CHIBANA Gabriela


KONDO Ami


VAUGARNY Melodie


RISHONY Shira


LI Yanan


23

KONDO Ami


24

RISHONY Shira


28

KONDO Ami


29

MUNKHBAT Urantsetseg 


CHIBANA Gabriela 


BRA

30

RISHONY Shira 


GILIAZOVA Sabina 


RUS

33

3 .MUNKHBAT Urantsetseg 


34

3. RISHONY Shira 


31

2. KANG SIN Young


32

KONDO Ami


35

1. KONDO Ami