KOPER
# KLUB Starost Teža
1 KOVAČ Mojmir SEN KOSHIKI NO KATA
2 PACOVICH Maurizio SEN KOSHIKI NO KATA
3 PACOVICH Maurizio SEN ITSTUTSU NO KATA
4 KOVAČ Mojmir SEN ITSTUTSU NO KATA