# TEKMOVALEC MESTO KATEGORIJA
1 KOVAČ Mojmir 1. SEN KOSHIKI NO KATA
2 PACOVICH Maurizio 1. SEN KOSHIKI NO KATA
3 KOVAČ Mojmir 2. SEN ITSTUTSU NO KATA
4 PACOVICH Maurizio 2. SEN ITSTUTSU NO KATA