# DRŽAVA MOŠKI ŽENSKE Vsi
1 Avstrija 32 13 45
2 Azerbajdžan 41 8 49
3 Belgija 9 0 9
4 Bolgarija 13 2 15
5 Bosna in Hercegovina 20 13 33
6 Ciper 4 0 4
7 Danska 8 0 8
8 Francija 30 0 30
9 Gruzija 32 0 32
10 Grčija 18 0 18
11 Hrvaška 48 21 69
12 Italija 43 31 74
13 Izrael 13 0 13
14 Kazahstan 27 1 28
15 Kirgistan 3 0 3
16 Kosovo 1 0 1
17 Latvija 6 0 6
18 Litva 9 0 9
19 Luksemburg 2 0 2
20 Madžarska 34 4 38
21 Nemčija 55 10 65
22 Nizozemska 26 2 28
23 Poljska 15 10 25
24 Romunija 32 0 32
25 Rusija 1 0 1
26 Slovaška 10 4 14
27 Slovenija 26 19 45
28 Srbija 24 11 35
29 Turčija 16 0 16
30 Ukrajina 49 1 50
31 Velika Britanija 5 0 5
32 Češka 22 5 27
33 Črna Gora 9 1 10
34 Španija 13 0 13
35 Švedska 8 0 8
36 Švica 6 5 11
710 161 871