# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Francija 9 5 11 4 6
2 Španija 2 2 5 4 7
3 Nemčija 1 2 2 5
4 Gruzija 1 1
5 Rusija 1
6 Avstrija 2 1 4 2
7 Nizozemska 1 2 3 3
8 Poljska 1
9 Ukrajina 4 1 1
10 Izrael 2 1 3
11 Slovaška 1
12 Portugalska 3 3
13 Hrvaška 2
14 Malta 1
15 Velika Britanija 2
16 Češka 1