IMPOL
# CLUB Age Weight
1 TROPAN Luka SEN NAGE NO KATA
2 MARKOVIČ Žan SEN NAGE NO KATA