Seznam pooblaščenih oseb
Na podlagi 319. člena Zakona s splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) Judo zveza Slovenije objavlja SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU:
1. GABROVEC Bogdan, predsednik JZS, odloča v vseh upravnih postopkih
2. KRAŠOVEC DARKO, član JZS, vodi upravne postopke o zahtevah za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc za delo v športu
Coach commission
President
KOS ZORAN
Members
SRAKA VUKOVIĆ RAŠA
JEREB Sašo
CUK Štefan
SEDEJ Aljaž

Referee commission
President
ŠINDIČ Sašo
Members
OČKO Franc
POZVEK Emil

Competition and antidoping commission
President
CUK Štefan
Members
BILIČ Miro
ŽELEZNIK Stojan
ŠTANGAR ANJA
PERŠA JAN

Belts commission
President
VUZEM Branko
Members
KOŠAK MIHAEL
NAREKS Petra
MESARIČ Robert
KOVAČ Mojmir
FATUR Rajko
Kata commission
President
KOJC Robert
Members
KOVAČ Mojmir
MESARIČ Robert
KRAŠEVEC Darko
Tender commission
President
KOJC Robert
Members
RUDAŠ Katja
POVH Katja

Veteran commission
President
LEŠČAK Filip
Members
PIRNAR Damjan
VOGRINEC DEJAN
MASTNAK Željko
ŠKRUBEJ Uroš
KRAMAR Stojan

Acts commission
Members
KRAŠEVEC Darko
MURKO Franjo

IT commission
President
ŽELEZNIKAR Mitja
Members
LEMEŽ Nik
MESARIČ Robert
KOS Marko

Public relations commission
President
MURKO Jure
Members
KOŠEC Žiga
ZORMAN Sabina

Awards commission
President
TRAMŠEK Ernest
Members
LAMPE Nuša
SAJE DARKO
KNAFELC Ivan

Magazine Slovenian judo editorial board
Chief editor
GALUF Lovrencij
Editor in chief
MURKO Franjo
Members
MEŠKO Gorazd
GRDADOLNIK Nika
SAJE Simona

Inclusive Judo Commission
G-judo
President
JERKOVIČ Jana
Members
PESTOTNIK Tina
VERDEL Timotej
GOSTENČNIK Aljaž
Committee for the Inclusion of All in Judo
President
ŠOMEN Darij
Members
MEŠKO Gorazd
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
ANTOLINC Mojca

Marketing commission
President
GALUF Lovrencij
Members
YANKOVSKYY Ruslan
ŽOLNIR JUGOVAR Urška
MURKO Franjo

Popularity commission
President
KOVAČ Mojmir
Members
MIHALJEVIĆ Tomo
MARKOVIČ Darko
ZORMAN Sabina

Private Security Commission
President
UDOVČ Bojan
Members
BLAŽIČ Rudi
RUDOLF Majcen
SEDEJ Aljaž