Naziv JUDO KLUB SLOVENSKE KONJICE
Naslov Vešenik 19c, Slovenske Konjice
E-mail judoklubslovenskekonjice@gmail.com
Spletna stran