Naziv JUDO KLUB SHIHAN CHIKARA
Naslov Lipa 99, Beltinci
E-mail judoklubshihanchikara@gmail.com
Spletna stran