Naziv DRUŠTVO SLOVENSKI INŠTITUT ZA JUDO IN JUDO KATE
Naslov Na brežini 44, Ljubljana - Črnuče
E-mail info.sijjk@gmail.com
Spletna stran