# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Madžarska 3 3 2 4 4
2 Hrvaška 3 1
3 Brazilija 2 2 5 2 2
4 Italija 2 3 3 2
5 Nemčija 1 1 4 2
6 Avstrija 1 1 1 3
7 Belorusija 1 1 2
8 Slovenija 1 1 1
9 Romunija 1 4 1
10 Makedonija 1
11 Francija 3 3 3 3
12 Ukrajina 2 1 2 6
13 Velika Britanija 2 1
14 Srbija 1 1 1
15 Izrael 3 1 3
16 Španija 2
17 Rusija 1 2 1
18 Kanada 1 1 1
19 Poljska 1 1
20 Litva 1
21 Moldavija 1
22 Slovaška 1
23 Bolgarija 1
24 Kosovo 1
25 Češka 2 1
26 Belgija 1 1