# KLUB 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Z'DEŽELE SANKAKU 2 1 1
2 Judoteam SHIAI DO 1
3 Sloven Ruma 1
4 IMPOL 1
5 SOKOL 1
6 KOMENDA 1
7 KRIŽEVCI 1
8 PARTIZAN LJUTOMER 1