9

OGUZOV Albert 


ALIYEV Rovshan 


10

KONDO Hayato 


FOCA Nicolae 


11

AGHAYEV Balabay 


PAPINASHVILI Jaba 


12

YUSIFOV Ahmad 


ENKHTAIVAN Sumiyabazar 


15

OGUZOV Albert 


KONDO Hayato 


16

PAPINASHVILI Jaba 


ENKHTAIVAN Sumiyabazar 


2. OGUZOV Albert 


19

1. PAPINASHVILI Jaba 


 

PAPINASHVILI Jaba 


13

ALIYEV Rovshan 


 

ENKHTAIVAN Sumiyabazar 


MGL

14

YUSIFOV Ahmad 


 

KONDO Hayato 


JPN

17

3. ALIYEV Rovshan 


 

18

3. KONDO Hayato