# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 5 1 4 2 1
2 Rusija 2 1 2 2 3
3 Nemčija 2 2 6 2
4 Azerbajdžan 1 1 3 4 5
5 Velika Britanija 1 1 1
6 Gruzija 1 4 2
7 Madžarska 1 1 1
8 Turčija 1 1
9 Mongolija 3 3 3 2
10 Hrvaška 2 2 1
11 Izrael 1 2
12 Kanada 1 1
13 Moldavija 1 1 1
14 Tadžikistan 1 1
15 Avstrija 1 1
16 Venezuela 2
17 Belgija 1 1
18 Ukrajina 1
19 Brazilija 5 2
20 Kirgistan 1 1
21 Litva 1 1
22 Kosovo 1
23 Združene države Amerike 1
24 Češka 1