# TEKMOVALEC MESTO KATEGORIJA
1 MASHIYAMA KOSUKE 1. SEN -90
2 SAITO Tatsuru 1. SEN +100
3 TAMAOKI Momo 1. SEN -57
4 TATSUKAWA Rina 1. SEN -48
5 TERADA Utana 1. SEN -70
6 OYOSHI Ken 2. SEN -73
7 HORIKAWA Megumi 3. SEN -63
8 IIDA Kentaro 3. SEN -100
9 KONDO Hayato 3. SEN -60
10 TANAKA Ryoma 3. SEN -66
11 AIDA Yuji 5. SEN -66
12 TAJIMA GOKI 5. SEN -90
13 TOMOKIYO HIKARU 7. SEN -81