# DRŽAVA MOŠKI ŽENSKE Vsi
1 Avstrija 17 12 29
2 Azerbajdžan 11 0 11
3 Belgija 8 0 8
4 Bolgarija 9 0 9
5 Bosna in Hercegovina 5 2 7
6 Ciper 1 0 1
7 Danska 6 0 6
8 Estonija 6 0 6
9 Francija 16 0 16
10 Gruzija 12 0 12
11 Hrvaška 22 19 41
12 Italija 40 6 46
13 Kosovo 4 0 4
14 Latvija 5 0 5
15 Litva 1 0 1
16 Luksemburg 1 0 1
17 Madžarska 18 7 25
18 Romunija 13 3 16
19 Rusija 9 0 9
20 Slovaška 6 3 9
21 Slovenija 10 11 21
22 Srbija 8 4 12
23 Turčija 24 0 24
24 Ukrajina 17 2 19
25 Češka 16 2 18
26 Švedska 5 0 5
27 Švica 6 1 7
296 72 368