# DRŽAVA MOŠKI ŽENSKE Vsi
1 Avstrija 20 18 38
2 Belgija 5 0 5
3 Bosna in Hercegovina 11 9 20
4 Ciper 3 0 3
5 Danska 4 0 4
6 Francija 35 0 35
7 Gruzija 16 0 16
8 Grčija 20 0 20
9 Hrvaška 29 19 48
10 Italija 30 11 41
11 Izrael 78 0 78
12 Kanada 9 0 9
13 Kosovo 4 0 4
14 Latvija 9 0 9
15 Litva 2 0 2
16 Madžarska 19 6 25
17 Makedonija 1 0 1
18 Nemčija 0 1 1
19 Nizozemska 24 2 26
20 Poljska 9 6 15
21 Romunija 32 3 35
22 Slovaška 9 5 14
23 Slovenija 17 17 34
24 Srbija 19 8 27
25 Turčija 63 1 64
26 Ukrajina 3 0 3
27 Velika Britanija 35 0 35
28 Češka 21 8 29
29 Črna Gora 6 3 9
30 Španija 4 0 4
31 Švedska 10 0 10
32 Švica 8 2 10
555 119 674