9

ᲯᲐᲤᲐᲠᲘᲫᲔ მიხეილ


KROKHMALOV Roman


10

ᲩᲐᲒᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ზურაბ


RIGAUD Yann


11

JĘDRZEJEWSKI Michał


ᲐᲠᲣᲗᲘᲜᲘᲐᲜᲘ დავით


12

SHUKURBEKOV Zhurkamyrza


ᲑᲐᲖᲘᲔᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ერეკლე


17

ᲯᲐᲤᲐᲠᲘᲫᲔ მიხეილ


ᲩᲐᲒᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ზურაბ


18

JĘDRZEJEWSKI Michał


SHUKURBEKOV Zhurkamyrza


ᲯᲐᲤᲐᲠᲘᲫᲔ მიხეილ


23

1. ᲯᲐᲤᲐᲠᲘᲫᲔ მიხეილ


2. SHUKURBEKOV Zhurkamyrza


19

KROKHMALOV Roman 


 

RIGAUD Yann 


 

20

ᲐᲠᲣᲗᲘᲜᲘᲐᲜᲘ დავით 


 

ᲑᲐᲖᲘᲔᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ერეკლე 


 

21

KROKHMALOV Roman 


 

JĘDRZEJEWSKI Michał 


POL, POZ Judo

22

ᲑᲐᲖᲘᲔᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ერეკლე 


 

ᲩᲐᲒᲔᲚᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ზურაბ 


GEO

3. JĘDRZEJEWSKI Michał 


 

3. ᲑᲐᲖᲘᲔᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ ერეკლე