-27U12 - female
1 AUER NINA SU Noricum Leibnitz
-40U12 - female
1 DREVENŠEK Nuša ŽELEZNIČAR MARIBOR
-44U12 - female
1 GERIČ Nela LENDAVA
2 VEINHANDL OBAID Haya KOMENDA
3 PARTLIČ Julija ŽELEZNIČAR MARIBOR
3 DREVENŠEK Nuša ŽELEZNIČAR MARIBOR
5 NOVAK MIA BRANIK MARIBOR
5 SCHWENDER Patricia SU Noricum Leibnitz
-48U12 - female
1 MAUČEC Tinaja LENDAVA
+52U12 - female
1 POLNER ANA KLARA BRANIK MARIBOR