33

BUTBUL Tohar


HAM Eric


34

WONG Alonso


AZOIDIS Georgios


35

STERPU Victor


HOJAK Martin


36

REITER Lukas


RAICU Alexandru


49

BUTBUL Tohar


WONG Alonso


50

STERPU Victor


RAICU Alexandru


BUTBUL Tohar


57

RAICU Alexandru


RAICU Alexandru


37

MOGUSHKOV Musa


BASILE Fabio


38

TATALASHVILI Nugzar


VENNEKOLD Lukas


39

MAKHMADBEKOV Somon


STODOLSKI Adam


40

SHOKA Vadzim


KHOMULA Artem


51

BASILE Fabio


TATALASHVILI Nugzar


52

MAKHMADBEKOV Somon


SHOKA Vadzim


TATALASHVILI Nugzar


58

TATALASHVILI Nugzar


SHOKA Vadzim


41

MACIAS Tommy


BOYNAZAROV Jaloliddin


42

PELIVAN Petru


SMAGULOV Zhansay


43

SHAVDATUASHVILI Lasha


STUMP Nils


44

LIMA David


HRISTOV Mark


53

MACIAS Tommy


SMAGULOV Zhansay


54

SHAVDATUASHVILI Lasha


HRISTOV Mark


MACIAS Tommy


59

SHAVDATUASHVILI Lasha


SHAVDATUASHVILI Lasha


45

GJAKOVA Akil


FERNANDO Joao


46

SZABO Frigyes


ESPOSITO Giovanni


47

WANDTKE Igor


GINER Oron


48

KHAZHALIEV Ayub


SULTANOV Beksultan


55

GJAKOVA Akil


ESPOSITO Giovanni


56

WANDTKE Igor


KHAZHALIEV Ayub


ESPOSITO Giovanni


60

ESPOSITO Giovanni


WANDTKE Igor


61

BUTBUL Tohar 


 

SHAVDATUASHVILI Lasha 


GEO

62

MACIAS Tommy 


 

TATALASHVILI Nugzar 


GEO

65

3. BUTBUL Tohar 


 

66

3. TATALASHVILI Nugzar 


 

63

RAICU Alexandru


64

2. ESPOSITO Giovanni


67

1. RAICU Alexandru