KRPALEK Lukas


VAKHAVIAK Aliaksandr


SPIJKERS Jur


MIRMAMADOV Shakarmamad


17

VAKHAVIAK Aliaksandr


18

SPIJKERS Jur


25

SPIJKERS Jur


5

SASSON Or ISR

 

6

ABRAMOV Erik GER

UJKC Potsdam e.V. 

YUSUPOV Alisher


SIMIONESCU Vladut


BASHAEV Tamerlan


ERDOGAN Cemal


19

YUSUPOV Alisher


20

BASHAEV Tamerlan


26

BASHAEV Tamerlan


TUSHISHVILI Guram


DRAGIČ Vito


HEGYI Stephan


RAKHIMOV Temur


21

TUSHISHVILI Guram


22

RAKHIMOV Temur


27

TUSHISHVILI Guram


MEYER Roy


BAKHTIYOROV Shokhruh


ZAALISHVILI Gela


KOMPANIEZ Serafim


23

MEYER Roy


24

ZAALISHVILI Gela


28

ZAALISHVILI Gela


29

VAKHAVIAK Aliaksandr 


TUSHISHVILI Guram 


GEO

30

MEYER Roy 


SPIJKERS Jur 


NED

33

3 .TUSHISHVILI Guram 


34

3. SPIJKERS Jur 


31

2. BASHAEV Tamerlan


32

ZAALISHVILI Gela


35

1. ZAALISHVILI Gela