# DRŽAVA 1. MESTO 2. MESTO 3. MESTO 4. MESTO 5. MESTO 7. MESTO
1 Japonska 3 1
2 Nemčija 2 2 4 2
3 Velika Britanija 1 1 1
4 Madžarska 1 1
5 Mongolija 3 1 2 2
6 Hrvaška 1 2
7 Izrael 1 2
8 Avstrija 1
9 Rusija 2 3
10 Venezuela 2
11 Belgija 1 1
12 Brazilija 3 1
13 Azerbajdžan 1 2
14 Litva 1 1
15 Združene države Amerike 1
16 Kosovo 1
17 Češka 1