Kontakti
JUDO ZVEZA SLOVENIJE
Judo zveza Slovenije
Partizanska cesta 35
2310 Slovenska Bistrica
+386 (0)2 843 00 30 (tel)
+386 (0)2 843 00 31 (fax)
office@judoslo.si
PREDSEDNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE
GALUF Lovrencij
PODPREDSEDNICA JUDO ZVEZE SLOVENIJE
ŽOLNIR JUGOVAR Urška
PODPREDSEDNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE
MAROŠEK Borut
V.D.GENERALNI SEKRETAR JUDO ZVEZE SLOVENIJE
OČKO Franc
+386 (0)41 722 097