Seznam pooblaščenih oseb
Na podlagi 319. člena Zakona s splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 9. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18) Judo zveza Slovenije objavlja SEZNAM POOBLAŠČENIH URADNIH OSEB ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU:
1. MUŠIČ DARKO, predsednik JZS, odloča v vseh upravnih postopkih
2. KRAŠOVEC DARKO, član JZS, vodi upravne postopke o zahtevah za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc za delo v športu
Trenerska komisija
Predsednik
LAMPE Nuša
Jakčeva ulica 40
Ljubljana 1000
Člani
SRAKA VUKOVIĆ RAŠA
Novakova ulica 1
LJUBLJANA 1108
JEREB Sašo
Kosovelova
ŽIRI 4224

Sodniška komisija
Predsednik
ŠINDIČ Sašo
Puhova ulica
Ljubljana 1000
Člani
OČKO Franc
Proti jezam
Slovenska Bistrica 2310
POZVEK Emil
Kamnica
Dol pri Ljubljani 1262

Tekmovalna in antidoping komisija
Predsednik
GABROVEC Željko
Gmajna 44k
SLOVENJ GRADEC 2380
Člani
SEDEJ Aljaž
Cesta Andreja Bitenca
Ljubljana 1000
VRBANČIČ Aleš
Jana Baukarta 11
LJUTOMER 9240

Komisija za pasove
Predsednik
VUZEM Branko
Bratov Učakar 48
LJUBLJANA 1001
Člani
LAMPE Nuša
Jakčeva ulica 40
Ljubljana 1000
KOŠAK Miha
Tajnik
FATUR Rajko
Babškova pot 53
ŠKOFLJICA 1291

Komisija za G judo
Predsednik
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
Sneberska cesta 166 c
LJUBLJANA 1001
Člani
ŠOMEN Darij
Grintovec 3/a
ŠMARJE PRI KOPRU 6274
KOBAL Jaka
KOS ZORAN
Lendavska ulica
Murska Sobota 9000

Komisija za kate
Predsednik
ALBREHT Igor
Bogomira Magajne 12
IZOLA - ISOLA 6310
Člani
MESARIČ Robert
GOZDARSKA CESTA 49
MISLINJA 2382
MESARIČ David
GOZDARSKA CESTA 49
MISLINJA 2382

Komisija za veteranski judo
Predsednik
LEŠČAK Filip
NA JOŽEF
SLOVENSKA BISTRICA 2310
Člani
KRAMAR Stojan
Dogoška 82
MARIBOR 2001
BEVC Peter
Ulica Stanka Kvedra
Vojnik 3212

Komisija za akte
Predsednik
JERMAN Metod
Krka 3a
NOVO MESTO 8000
Člani
UDOVČ Bojan
Sredma 100
BRESTRNICA 2354
ANTOLINC Matjaž
Kuraltova 4
MARIBOR 2001
RANKEL Gregor
Ob žici 5
Ljubljana 1000

Komisija za odnose z mediji in javnostjo
Člani
MURKO Franjo
Meškova ul.8
SLOVENJ GRADEC 2380
ŠUŠTER Dean

Komisija za priznanje in nagrade
Predsednik
TRAMŠEK Ernest
Člani
BLAŽIČ Rudi
Grizoldova 42
MARIBOR 2001
FATUR Rajko
Babškova pot 53
ŠKOFLJICA 1291

Uredniški odbor revije Slovenski judo
Predsednik
GRDADOLNIK Nika
Člani
FEKONJA Blaž
Javornik 40
MURKO Franjo
Meškova ul.8
SLOVENJ GRADEC 2380
ČUŠ Vlado
CIRIL METODOV DR. 9
PTUJ 2250

Komisija za marketing in projekte
Predsednik
MLINAR Gregor
Pot na Rovt 11
ŽIRI 4224
Člani
OČKO Jasmina
Laporje
LAPORJE 2318
STARČEK Simon
Ciril Metodov Drevored 17
PTUJ 2250