Disciplinska komisija
Člani
MAROŠEK Borut
Podgorska cesta 127
SLOVENJ GRADEC 2380
PRŠA Goran
Kvedrova cesta 4
KOPER 6000
RUS Denis
Gradišča
Cirkulane 2282
Nadomestni član
OČKO Cvetka
GRIČNIK Stanislav