Izvršilni odbor
V.D. Predsednika
MAROŠEK Borut
Člani IO
MOHOROVIČ Simon
PEČNIKAR-OBLAK Viktorija
REGINA Natalija
JEREBIC Iztok
VRBANČIČ Aleš
TRAMŠEK Ernest
JENUŠ Mitja
VUZEM Branko
ROžAC Dorjan