Izvršni odbor
V.D. Predsednika
ČUŠ Vlado
Ciril - Metodov drevored 9
Ptuj 2250
Podpredsednik
JERMAN Metod
Krka 3a
NOVO MESTO 8000
V.D. Generalnega sekretarja
OČKO Franc
Proti jezam 65
Slovenska Bistrica 2310
Člani IO
STARČEK Simon
Ciril - Metodov drevored 17
Ptuj 2250
PLUT Boris
Sadinja vas 35
LJUBLJANA-DOBRUNJE 1261
VRBANČIČ Aleš
Jana Baukarta 11
LJUTOMER 9240
KOS ZORAN
Lendavska ulica 17
Murska Sobota 9000
ALBREHT Igor
Ulica Bogomira Magajne 12
Izola - Isola 6310
JOŽE ZALAZNIK