Nadzorni odbor
Predsednik
ČUŠ Vlado
Člani
GABOR Robert
KLEPEC Jure