Nadzorni svet
Predsednik
HUDEJ Zvone
Člani
MOHOROVIČ Simon
Hruševo 128
DOBROVA 1356
POČIVAVŠEK Ciril
Pohorska 17
CELJE 3000